Bestuur Vrienden

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen telt vijf leden:

  • Stef van Leeuwe, voorzitter
  • Wilma van den Berg, secretaris, secretarisvrienden@slotzuylen.nl
  • Monique Toorenburg, penningmeester
  • Daan Wolfert
  • Lucile van Tuyll, lid namens de Stichting

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL91 INGB 0002 684 118 t.a.v. Vereniging Vrienden vh Museum Slot Zuylen.

Documenten

Doelstelling

De Vereniging van Vrienden van Museum Slot Zuylen heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van de Stichting Slot Zuylen. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door bekendheid te geven aan het bestaan van Slot Zuylen, door het aankopen van kunstvoorwerpen of het bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten in Slot Zuylen, alsmede door alle andere wettige middelen.

Vriendenagenda

Zondag 19 mei: Speciale Vriendenmiddag 'Cold Case Slot Zuylen'. Uitnodiging
 

terug naar
Vrienden
ga direct naar: