Bestuur Vrienden

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Slot Zuylen telt zes leden:

  • Jan van den Broek, voorzitter
  • Wilma van den Berg, secretaris, secretarisvrienden@slotzuylen.nl
  • Stef van Leeuwe, penningmeester
  • Daan Wolfert
  • Lucile van Tuyll, lid namens de Stichting

Op dit moment is er een vacature in het bestuur

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Documenten

Doelstelling

De Vereniging van Vrienden van Museum Slot Zuylen heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding van de Stichting Slot Zuylen. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door bekendheid te geven aan het bestaan van Slot Zuylen, door het aankopen van kunstvoorwerpen of het bijdragen daaraan, door het schenken van geldmiddelen, door het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen en door het organiseren van activiteiten in Slot Zuylen, alsmede door alle andere wettige middelen.
 

terug naar
Vrienden
ga direct naar: