Werken in de tuin

De kasteelbewoners verpoosden graag in hun tuin of pronkten ermee bij hun gasten, maar het onderhoud werd uitgevoerd door tuinlieden. Een uitzondering hierop vormde Belle van Zuylen. Zij wandelde niet alleen dagelijks in de kasteeltuin, maar had ook zelf groene vingers. Tijdgenoten vonden dat niet bij een dame van stand passen. Belles correspondentievriend Constant d'Hermenches noemde haar spottend 'de nimf van de moestuin' en was bang dat ze door het tuinieren zou verbranden en haar tanden verliezen…

Buitenpersoneel

In de eerste helft van de vorige eeuw was er maar liefst acht man buitenpersoneel in dienst. De familie Van Tuyll hielp soms werkzoekenden aan een baan, waardoor men in het dorp zei: 'In het bos van Van Tuyll staat bij iedere boom een vent te slapen'. Na de oorlog bleef er door stijgende loonkosten maar één tuinman over. Hij kwam in 1945 uit het Zeeuwse Serooskerken en zou meer dan vijftig jaar in de kasteeltuin werkzaam blijven. De eerste jaren moest hij de gazons nog met een handmaaier bijhouden. Bij zijn afscheid kreeg hij een boom in de tuin aangeboden: de Dekkerboom.

Tegenwoordig wordt het terrein beheerd door de hovenier en een groep tuinvrijwilligers.  Het beheer is gericht op behoud van het historisch erfgoed en de variatie van de beplanting. De hovenier kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Regelmatig worden er activiteiten in de kasteeltuin georganiseerd, zoals de Tuindagen. Bomen- en plantenverenigingen geven dan demonstraties en bezoekers kunnen planten, tuinartikelen en kunst kopen.
 

terug naar
Tuin
ga direct naar: