Raad van Toezicht en medewerkers

Slot Zuylen is per 2020 verdeeld over twee stichtingen: Stichting Slot Zuylen met daarin alle eigendommen en de Stichting exploitatie Slot Zuylen waarin de activiteiten en het personeel zijn ondergebracht.

De Stichtingen van Slot Zuylen hebben beide een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden. Het slot heeft acht vaste medewerkers, enkele oproepkrachten en wordt ondersteund door circa negentig vrijwilligers.

Beschermvrouwe

 • Lucile A.C. barones van Tuyll van Serooskerken

Medewerkers

Raad van Toezicht 

Stichting Slot Zuylen:

 • Joyce Sylvester, voorzitter
 • Marc Wingens, vice-voorzitter
 • Elena Kalthoff-Seferiadis, financiën
 • Pieter de Groene, secretaris/financiën - rvt@slotzuilen.nl 
 • Daan de Roo van Alderwerelt, communicatie

Stichting Exploitatie Slot Zuylen:

 • Joyce Sylvester, voorzitter
 • Marc Wingens, vice-voorzitter
 • Elena Kalthof-Seferiadis, financiën
 • Pieter de Groene, secretaris/financiën - rvt@slotzuilen.nl
 • Daan de Rood van Alderwerelt, communicatie

Beloningsbeleid: de raad van toezichtleden van de stichtingen ontvangen geen bezoldiging. 

ANBI

De Stichtingen van Slot Zuylen zijn aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichtingen verstrekken gaarne nadere informatie over schenkingen en legaten.

Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 29.85.068.

Missie, doelstelling en visie van Slot Zuylen

Missie

Stichting Slot Zuylen en Stichting Exploitatie Slot Zuylen willen zoveel mogelijk mensen verbinden met de bijzondere cultuurhistorische waarde en de actuele betekenis van het ensemble en de directe omgeving. Daartoe zal zij het ensemble presenteren, beheren en behouden om het in goede staat over te dragen aan toekomstige generaties.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichtingen zijn en is: Het Kasteelmuseum Slot Zuylen tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland te bewaren als historisch monument en natuurreservaat. Dat strekt zich ook uit tot datgene wat te maken heeft met de families die er gewoond hebben. Om het complex mede in stand te houden ging de stichting de verplichting aan om het hoofdgebouw en het park ter bezichtiging open te stellen voor het publiek. Als uitgangspunten voor het formuleren van de missie en visie gelden onder meer : de waarde van de collectie in alle opzichten, het verbindende karakter dat Slot Zuylen heeft voor bezoeker en omgeving, de educatieve waarde van het monument en zijn geschiedenis, de belevingswaarde die het heeft voor de bezoeker en ook het Slot als economische drager voor de omgeving.

Visie

• Slot Zuylen is authentiek. Slot Zuylen heeft een authentieke collectie met veel voorwerpen van grote kunst- en cultuurhistorische waarde. Deze collectie is historisch verbonden met het huis en de tuin en vertelt het verhaal van de bewoners, het omliggende landschap aan de Vecht en de eeuwenlange relatie met het dorp Oud-Zuilen, dat bij het Slot hoorde.

• Slot Zuylen verbindt erfgoed en landschap. Slot Zuylen is onderdeel van grotere culturele, cultuurhistorische en ruimtelijke verbanden, waaronder De Vecht en De Nieuwe Hollandse Waterlinie, en wil daarin een eigen en toonaangevende rol vervullen. Slot Zuylen spant zich in voor bescherming en gepaste ontwikkeling en openstelling van het grotere gebied rondom het ensemble.

• Slot Zuylen is gastvrij. Slot Zuylen wil een aanbod creëren dat openstaat voor iedereen en dat aantrekkelijk is voor velen en dat uitnodigend is voor herhaalde bezoeken van verschillende aard. Slot Zuylen wil gastvrij zijn voor bezoekers, samenwerkingspartners, klanten en sponsoren en hen vanuit het ensemble meerwaarde bieden.

• Slot Zuylen nodigt uit tot overpeinzing Slot Zuylen beschouwt permanente ontwikkeling vanuit het ensemble als een noodzakelijke en een uitdagende opdracht. Met behulp van het ensemble, i.e. het huis, de bijgebouwen, de tuin, de collectie en het gedachtegoed van Belle van Zuylen wil Slot Zuylen actuele maatschappelijke thema›s aan de orde stellen en een inspirerende omgeving creëren die uitdaagt tot overpeinzing

Jaarverslagen en jaarrekeningen

 • Jaarverslag 2019 PDF
 • Jaarverslag 2018 PDF.
 • Verkorte jaarrekening 2018 PDF
 • Jaarverslag 2017 PDF.
 • Verkorte jaarrekening 2017 PDF
 • Jaarverslag 2016 PDF
 • Verkorte jaarrekening 2016 PDF

Gegevens

Stichting Exploitatie Slot Zuylen

KvK 78115167

BTW NL861268106B01

 

Stichting Slot Zuylen

KVK 30064687

BTW NL002985068B01
 

terug naar
Stichting
ga direct naar: