Parkeerterrein Slot Zuylen

1 november 2021

Momenteel is het parkeerterrein van Slot Zuylen, zoals aangegeven op bebording, enkel bedoeld voor bezoekers van Slot Zuylen en Bistro Belle. Toch heeft het terrein in de loop der jaren - onbedoeld - de status verkregen van openbaar parkeerterrein. Het terrein is echter eigendom van de stichting, die daardoor verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid en esthetiek van een berschermd dorpsgezicht.

Door een gebrek aan toegangscontrole en de onbedoeld verworven status van openbaar parkeerterrein, wordt er al geruime tijd op tal van vlakken overlast ervaren. Door overlast van ongewenste parkeerders, criminele activiteiten én een staat van onderhoud die voor verbetering vatbaar is, ziet Slot Zuylen zich als eigenaar van het terrein genoodzaakt actie te ondernemen. Begin november zullen daarom werkzaamheden plaatsvinden.

Doormiddel van de plaatsing van twee slagbomen en het introduceren van betaald parkeren hoopt Slot Zuylen bovengenoemde problematiek te verhelpen. Met als doel het vergroten van de veiligheid en het genereren van een inkomstenbron die de staat van onderhoud van het parkeerterrein ten goede komt, heeft de Gemeente Stichtse Vecht begin 2021 een vergunning verleend voor de plaatsing in het beschermde dorpsgezicht. In de afgelopen maanden is vanuit Slot Zuylen verschillende malen overleg geweest met direct omwonenden en Bistro Belle. Naar aanleiding van die gesprekken is overeenstemming bereikt over de te plaatsen installatie, waarbij alle belangen zo goed mogelijk zijn getracht te verenigen.

Een uitgebreidere beschrijving van de nieuwe situatie vindt u hier.

Voor vragen kunt u terecht bij info@slotzuylen.nl

 
 

terug naar
Nieuws
ga direct naar: