Bestuur en medewerkers

De Stichting Slot Zuylen heeft een bestuur bestaande uit vijf leden. Daarnaast is er een Raad van Advies. Het slot heeft acht vaste medewerkers, enkele oproepkrachten en ca. negentig vrijwilligers.

Medewerkers

Bestuur

  • Lucile van Tuyll, voorzitter - bestuur@slotzuylen.nl
  • Stef van Leeuwe, penningmeester
  • Marc Wingens
  • Hanso Idzerda
  • Pieter de Groene

Beloningsbeleid: de bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

ANBI

Stichting Slot Zuylen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. De Stichting verstrekt gaarne nadere informatie over schenkingen en legaten.

Het fiscaalnummer/RSIN van de stichting is 29.85.068.

Missie, doelstelling en visie van Slot Zuylen

Missie

Stichting Slot Zuylen wil zoveel mogelijk mensen verbinden met de bijzondere cultuurhistorische waarde en de actuele betekenis van het ensemble en de directe omgeving. Daartoe zal zij het ensemble presenteren, beheren en behouden om het in goede staat over te dragen aan toekomstige generaties.

Doelstelling

Het statutaire doel van de Stichting was en is: Het Kasteelmuseum Slot Zuylen tot in lengte van dagen ter plaatse en ongeschonden voor Nederland te bewaren als historisch monument en natuurreservaat. Dat strekt zich ook uit tot datgene wat te maken heeft met de families die er gewoond hebben. Om het complex mede in stand te houden ging de stichting de verplichting aan om het hoofdgebouw en het park ter bezichtiging open te stellen voor het publiek. Als uitgangspunten voor het formuleren van de missie en visie gelden onder meer : de waarde van de collectie in alle opzichten, het verbindende karakter dat Slot Zuylen heeft voor bezoeker en omgeving, de educatieve waarde van het monument en zijn geschiedenis, de belevingswaarde die het heeft voor de bezoeker en ook het Slot als economische drager voor de omgeving.

Visie

• Slot Zuylen is authentiek. Slot Zuylen heeft een authentieke collectie met veel voorwerpen van grote kunst- en cultuurhistorische waarde. Deze collectie is historisch verbonden met het huis en de tuin en vertelt het verhaal van de bewoners, het omliggende landschap aan de Vecht en de eeuwenlange relatie met het dorp Oud-Zuilen, dat bij het Slot hoorde.

• Slot Zuylen verbindt erfgoed en landschap. Slot Zuylen is onderdeel van grotere culturele, cultuurhistorische en ruimtelijke verbanden, waaronder De Vecht en De Nieuwe Hollandse Waterlinie, en wil daarin een eigen en toonaangevende rol vervullen. Slot Zuylen spant zich in voor bescherming en gepaste ontwikkeling en openstelling van het grotere gebied rondom het ensemble.

• Slot Zuylen is gastvrij. Slot Zuylen wil een aanbod creëren dat openstaat voor iedereen en dat aantrekkelijk is voor velen en dat uitnodigend is voor herhaalde bezoeken van verschillende aard. Slot Zuylen wil gastvrij zijn voor bezoekers, samenwerkingspartners, klanten en sponsoren en hen vanuit het ensemble meerwaarde bieden.

• Slot Zuylen nodigt uit tot overpeinzing Slot Zuylen beschouwt permanente ontwikkeling vanuit het ensemble als een noodzakelijke en een uitdagende opdracht. Met behulp van het ensemble, i.e. het huis, de bijgebouwen, de tuin, de collectie en het gedachtegoed van Belle van Zuylen wil Slot Zuylen actuele maatschappelijke thema›s aan de orde stellen en een inspirerende omgeving creëren die uitdaagt tot overpeinzing

Jaarverslagen en jaarrekeningen

  • Verkorte jaarrekening 2018 PDF
  • Jaarverslag 2017 PDF.
  • Verkorte jaarrekening 2017 PDF
  • Jaarverslag 2016 PDF
  • Verkorte jaarrekening 2016 PDF 

terug naar
Stichting
ga direct naar: