Stichtingen van Slot Zuylen

In 1952 is de Stichting Slot Zuylen opgericht, waarin het huis met de tuinen en een groot deel van de inboedel werden ondergebracht. Slot Zuylen is per 2020 verdeeld over twee stichtingen: Stichting Slot Zuylen met daarin alle eigendommen en de Stichting exploitatie Slot Zuylen waarin de activiteiten en het personeel zijn ondergebracht.  Doel van de stichting is het tot in lengte van jaren in goede staat behouden van het kasteel en de historische buitenplaats. Naast de Stichting bestaat er een Vereniging Vrienden van Slot Zuylen, die activiteiten organiseert.

 Nieuws van Slot Zuylen
Laatste bericht: Slot Zuylen en Rampjaar 1672
 Stichtingen, medewerkers en raad van toezicht
Raad van Toezichten en acht vaste medewerkers
 Vrijwilligers
Slot Zuylen kan niet zonder de inzet van vrijwilligers.
 Sponsors en subsidiegevers
Deze instanties, fondsen en sponsors steunen Slot Zuylen.
 Samenwerking
Slot Zuylen werkt nauw samen met andere instellingen.
 Privacyverklaring
De Privacyverklaring van Slot Zuylen, conform aan de AVG-wetgeving