Word Vriend van Slot Zuylen

De Vereniging van Vrienden van het museum Slot Zuylen organiseert activiteiten en geeft een nieuwsbrief uit. Als u het slot een warm hart toedraagt kunt u lid of donateur worden.

U kunt zich aanmelden via dit formulier of per e-mail: secretarisvrienden@slotzuylen.nl.
Ter attentie van Wilma van den Berg, secretaris.
Postadres: Laan van Zuilenveld 26, 3611 AJ Oud Zuilen.

ANBI

De Vereniging Vrienden van Slot Zuylen is aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Fiscaal nummer: 816587243.

Lidmaatschap

Lidmaatschap voor 1 persoon min. € 25,- per jaar
  • gratis bezoek tijdens openingstijden
  • nieuwsblad over museum en vereniging
  • korting op museumartikelen, publicaties en evenementen

Nieuwsbrief Vrienden

Partnerlidmaatschap voor 2 personen min. € 35,- per jaar
Studentenlidmaatschap/CJP min. € 15,- per jaar
Lid voor het leven eenmalig min. € 350,-
Bedrijfslidmaatschap min. € 550,-

Aanmeldformulier

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke vóór 1 oktober in het bezit moet zijn van de secretaris. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Periodieke gift

Een Periodieke Gift wil zeggen dat u zich (schriftelijk) verbindt om gedurende 5 jaar een vast bedrag aan de Vrienden te doneren. De Vereniging van Vrienden wordt door de overheid erkend als een goede doelen organisatie met een cultureel doel. Dat wil zeggen dat uw gift 125% fiscaal aftrekbaar is. Bij een Periodieke Gift hebt u ook niets te maken met drempels in de aftrekbaarheid e.d. U kunt het echt voor 125% aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

 Een rekenvoorbeeld:

U doet een Periodieke Gift van € 1.000,-

 

Aftrekbaar bij Culturele Instelling + 25% =  € 1.250,- 
Bij belasting van 50% € 625,- 
Gift kost de gever € 1.000,- minus € 625,- = € 375,-
Inkomsten Vrienden € 1.000,-

 

Kortom de Vrienden ontvangen per saldo bijna 3 maal zoveel dan het u kost!

 

Nadere toelichting:

1. Als uw gift lager is, bijv. € 500,-, dan zijn uw kosten netto ook lager. In dit geval dus ook de helft, nl. € 187,50.

2. Bij een lagere belastingdruk dan 50% is het fiscale voordeel uiteraard ook iets lager

3. Wij hanteren een minimum van € 100,- per jaar.

4. Meedoen is heel gemakkelijk; formulieren zijn eenvoudig te downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Maar mocht u dat te ingewikkeld vinden dan is de penningmeester van de Vrienden uiteraard bereid om u te helpen. U kunt haar altijd mailen (monique@toorenburg.nl) of bellen (06-28206005).

Welk bedrag u ook kiest, u steunt er de Vereniging van Vrienden enorm mee!

 
 

terug naar
Steunen
ga direct naar: