Donaties en giften aan Slot Zuylen

Restauratie van het portret van Hendrik Jacob van Tuyll werd mogelijk gemaakt door een schenking

Met grote en kleine giften, periodiek of eenmalig, maakt u restauraties, bijzonder onderhoud en onze tentoonstellingen mogelijk. Voor iedere bijdrage zijn we u zeer dankbaar!

Door de verschillende lockdowns en beperkende maatregelen, waardoor reguliere komsten geregeld wegvallen of aanzienlijk lager zijn, zijn donaties extra welkom!

ANBI

Slot Zuylen heeft een cuturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, waardoor schenken fiscaal voordelig kan zijn, zowel voor bedrijven als voor particulieren.

We lichten graag toe hoe een dontatie of schenking voor u aantrekkelijk kan zijn. Neemt u dan contact op met info@slotzuylen.nl

Donaties kunnen overgemaakt worden naar

NL13INGB0000203583 t.n.v. Stichting Slot Zuylen

 

 

 
 

terug naar
Steunen
ga direct naar: