Naamsverwarringen rond Slot Zuylen

Er zijn nogal wat namen in omloop voor Slot Zuylen en z'n adellijke bewoners. Dit kan soms tot verwarring leiden. Zo staan er wel eens bezoekers voor de deur die eigenlijk naar Kasteel De Haar wilden. Onderstaande vragen en antwoorden zijn bedoeld om de naamsverwarring op te helderen.

Kasteel, Slot, Burcht of Huis?

Tegenwoordig gebruiken we de naam Slot Zuylen. Maar ook Kasteel Zuylen of Kasteel Oud-Zuilen worden wel gebruikt. Vroeger sprak men meestal van het Huis te Zuilen of Huys te Zuylen. De woorden kasteel, slot en burcht zijn namelijk alle aanduidingen voor een groot stenen huis met een verdedigingsfunctie.

Zuylen, Zuilen of Oud-Zuilen?

Slot Zuylen ligt in het dorp Oud-Zuilen. Daarom kom je ook wel de aanduiding Kasteel Oud-Zuilen tegen. Zuylen is de oude spelling van Zuilen, die in de benaming Slot Zuylen gehandhaafd is gebleven. Zuilen heeft z'n naam te danken aan de familie die het rond het jaar 1250 stichtte, en die afkomstig was uit het Duitse Sulen of Suylen (bij Anholt en Kleef).

Toen het dorp Oud-Zuilen nog een zelfstandige gemeente was, luidde de naam Zuilen. Op het grondgebied van deze gemeente werd aan de westzijde van de Vecht een nieuwe wijk gebouwd rond opkomende industrie. Dat deel van Zuilen werd Nieuw-Zuilen genoemd. Sinds deze wijk in 1954 bij de gemeente Utrecht werd gevoegd, wordt het oorspronkelijke dorp Oud-Zuilen genoemd en wordt met Zuilen de Utrechtse wijk bedoeld. Oud-Zuilen behoort tegenwoordig tot de gemeente Stichtse Vecht (tot 2011 Maarssen). Slot Zuylen ligt vlak tegen de grens met Utrecht.

Zuylen of Haarzuilen(s)?

Soms wordt per abuis de naam Haarzuilen of Haarzuilens verbonden met Slot Zuylen. Haarzuilens is echter het dorpje waar Kasteel De Haar ligt, hemelsbreed zo'n 6 kilometer van Slot Zuylen. De verwarring is begrijpelijk omdat beide kastelen in de Middeleeuwen gesticht zijn door de familie Van Zuylen. In tegenstelling tot Slot Zuylen wordt Kasteel De Haar nog bewoond door een verre tak van deze stam: de familie Van Zuylen van Nijevelt.

Familie Van Zuylen of Van Tuyll van Serooskerken?

Tot ca. 1400 werd Slot Zuylen bewoond door de familie Van Zuylen. Na vele eigendomswisselingen kwam het kasteel in 1665 in bezit van de familie Van Tuyll van Serooskerken (kortweg Van Tuyll), wat tot 1952 zo bleef. De kasteeleigenaar droeg de titel Heer van Zuylen. Hij was gerechtigd de naam Van Zuylen al dan niet in de combinatie Van Tuyll van Zuylen te gebruiken, of voluit: Van Tuyll van Serooskerken van Zuylen.

Belle van Zuylen, Isabella van Tuyll, of Isabelle de Charrière?

De bekendste bewoonster van Slot Zuylen is Belle van Zuylen, een verlicht schrijfster uit de 18e eeuw. Zij heette voluit echter Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken. Omdat zij in het Frans schreef, ondertekende zij haar brieven meestal met Belle de Zuylen. Na haar huwelijk met de Zwitser Charles-Emmanuel de Charrière noemde zij zich Isabelle de Charrière. Onder die naam staat zij in de Franse literatuurgeschiedenis vermeld en is zij internationaal bekend geworden.
 

terug naar
Kasteel
ga direct naar: