Bewoners: Van Tuyll van Serooskerken

Portrettengalerij van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken in de eetkamer

Door het huwelijk van Hendrik Jacob van Tuyll met Anna Elisabeth van Reede in 1665 kwam Slot Zuylen in bezit van het geslacht Van Tuyll van Serooskerken. Hendrik Jacob liet een indrukwekkende vooroudergalerij schilderen en een kostbaar wandtapijt maken. Zijn kleinzoon Diederik Jacob trouwde met Helena Jacoba de Vicq, dochter van een schatrijke Amsterdamse patriciër. Met haar geld kon hij het kasteel laten moderniseren. Hun oudste dochter Isabella Agneta Elisabeth, beter bekend als Belle van Zuylen, verwierf als verlicht schrijfster bekendheid tot ver over de grenzen.

Breuk in de familielijn

Willem René van Tuyll van Serooskerken (1742-1839). Schilderij toegeschreven aan Christiaan van Geelen I

Belles broer Willem René werd in de Franse tijd verheven tot baron de l'empire; in 1822 werd hij ook door koning Willem I als baron erkend. Twee generaties later ontstond er een breuk in de familielijn: Willem René van Tuyll (kleinzoon van Belles gelijknamige broer) stierf kinderloos. Toen rond 1900 ook zijn weduwe overleed, betrok een achterneef uit Arnhem het kasteel: Frederik baron van Tuyll van Serooskerken.

Laatste eigenaar

Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken (1858-1934). Schilderij door H. van Marken, 1909

De laatste eigenaar was Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken. Hij was onder andere opperkamerheer van Koningin Juliana en burgemeester van Zuilen. Samen met zijn vrouw, Lucile Agnes barones van Lynden, heeft hij in 1951 de Stichting Slot Zuylen opgericht en daarin het huis met de tuinen ondergebracht. De familie heeft nog enige tijd op het kasteelterrein gewoond.
 

terug naar
Bewoners
ga direct naar: