Bewoners: Van Rennenberg

Willem van Rennenberg en Cornelia van Culemburg. Handschrift Aernout van Buchel, ca. 1620, Het Utrechts Archief.

De dochter van Jaspar van Culemborg, Cornelia, trouwde met Willem van Rennenberg, een edelman van aanzien. Hij was het die het kasteel weer liet opbouwen nadat het een eeuw verlaten was geweest. Hij maakte er een echte waterburcht van met een poortgebouw.

Gekocht door een koopman

Toen Willem in 1545 overleed werd zijn hart begraven in de kapel van Zuilen, zijn ingewanden in de kerk van Westbroek en zijn lichaam in de abdij van Oostbroek. Toen die abdij later werd afgebroken, werd ook Willems lichaam bijgezet in Zuilen. Een nazaat van Van Rennenberg liep tijdens de Tachtigjarige Oorlog over naar Spaanse zijde, waarna zijn bezit door de Staten van Utrecht verbeurd werd verklaard. Zuylen werd wegens oude aanspraken toegewezen aan Lamoraal van Egmond (zoon van de onthoofde graaf), die echter failliet ging. Uiteindelijk kocht een Amsterdamse koopman Slot Zuylen.
 

terug naar
Bewoners
ga direct naar: