Utrechts Dichtersgilde: dichten bij Belle

22 november 2009Let op: deze activiteit is voorbij!

Ingmar Heytze - Ruben van Gogh - Chrétien Breukers - Alexis de Roode - Ellen Deckwitz

De vijf dichters van het Utrechts Dichtersgilde hebben zich laten inspireren door het geboortehuis van hun illustere voorganger Belle van Zuylen. Na een verkenning van Slot Zuylen - van de zolders tot in het cachot, van de pronkkamers tot in de kamers van Belle - heeft iedere dichter een speciaal gedicht geschreven.

Kruisbestuiving

Op 22 november worden de resultaten van deze kruisbestuiving voorgedragen door de dichters zelf in de ruimten die hen geïnspireerd hebben. Na een korte inleiding worden de bezoekers in kleine groepen langs de dichters geleid die in 'hun' kamers het Belle-gedicht voordragen, in combinatie met ander werk. Ook wordt er uitleg gegeven over de ruimte zelf.

  • Zondag 22 november 2009, 14.00 - 17.00 uur.
  • Toegang € 25,- p.p. vooraf overmaken op (post)bank nr. 203583 t.n.v. Slot Zuylen o.v.v. 'Belledag'
  • Vrienden van Slot Zuylen € 2,50 korting
  • Het aantal plaatsen is beperkt!

De Belle-gedichten van het Utrechts Dichtersgilde verschijnen in een speciale bibliofiele uitgave van Hinderickx en Winderickx, ter plekke verkrijgbaar.

Schrijf uw eigen Belle-gedicht!

De mooiste worden gepubliceerd op www.slotzuylen.nl en geven recht op een gratis bezoek.
U bent geheel vrij in de vorm en de lengte. Als u wilt kunt u gebruik maken van regels van resp. Alexis de Roode en Ruben van Gogh:

1) Brief van ver

Vertel of de oude eik er nog staat,
ik vraag ernaar om het te weten.
Ik kwam er niet vaak, zoals dat gaat,
maar heb die plek nooit vergeten.

………
………

NB de beginregels van 1) 'Brief van ver' zijn opgesteld naar aanleiding van een brief van Belle, in 1800 vanuit haar Zwitserse woonplaats geschreven aan familieleden in het Slot.

2) Genoeg

………
………

Helemaal niets. Halfweters
en intellectuelen zijn er genoeg.

NB bij 2) 'Genoeg' zijn de slotregels opgegeven.
 

terug naar
2009
ga direct naar: