Sequentia: Visioenen van de Apocalyps

16 november 2007Let op: deze activiteit is voorbij!

Het einde der tijden in de Bijbel, Edda en Beowulf

De vroege christenen hadden een levendig beeld van het einde der tijden. Klaroengeschal, gigantische legers en uiteindelijk de o­ndergang van de brandende wereld: dergelijke beelden zijn niet alleen te vinden in het bijbelboek Openbaring, maar ook in de beschrijvingen van de mythische strijd tussen de Germaanse goden en hun sterfelijke vijanden, de reuzen.

Onthulling

Het Griekse woord 'apocalyps' betekent eigenlijk 'onthulling' en wijst zo bijvoorbeeld vooruit naar kennis over de zin van het bestaan. Zanger en luisteraar krijgen door de muziek een glimp geboden van wat later zal worden geopenbaard. Sequentia koos fragmenten uit christelijke bronnen en de epen van de Middeleeuwen, waaronder de profetieën van de Erythreïsche Sibylle en de Edda.

Benjamin Bagby is al ruim dertig jaar een van de vurigste pleitbezorgers van de vroegste oude muziek. Vooral zijn interpretatie van het epos Beowulf heeft op velen een o­nuitwisbare indruk gemaakt. Als Sequentia speelt, dan móet je wel luisteren.

Sequentia bestaat uit Benjamin Bagby: zang, harp, symphonia en Norbert Rodenkirchen: fluit, harp.

Toegang € 17; Vriendenpas € 14,50; CJP/studentenkaart € 10,-
Reserveren uitsluitend via www.oudemuziek.nl of 030 2329010.

Dit concert wordt georganiseerd door de Organisatie Oude Muziek in samenwerking met Vrienden Slot Zuylen, met steun van Provincie en Gemeente Utrecht.
 

terug naar
2007
ga direct naar: